Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu bierze udział w projekcie pn. Akademia Wzorowej Edukacji. Szczegóły na temat projektu znajdują się poniżej.

 

Projekt pn. „Akademia wzorowej edukacji”

 

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Partner: Gmina Miasto Elbląg

Okres realizacji: 02.01.2021- 30.09.2023

 

Wartość projektu:  5 783 368,04 zł

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) – 5 289 288,04 zł

Dofinansowanie z UE 4 915 862,83 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród
1800 uczniów z 16 elbląskich szkół podstawowych.

W ramach projektu 1250 uczniów z trudnościami w nauce weźmie udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT, a także pozaszkolnych zajęciach
kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wesprzemy również uczniów wybitnie zdolnych. 550 uczniów zostanie objętych pomocą stypendialną
oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową.

Efektem pozaszkolnych zajęć realizowanych w Centrum Spotkań Europejskich Światowid” w Elblągu będzie
m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności, na który zostaną zaproszeni
uczniowie z Elbląga i regionu.

W projekt zostanie zaangażowanych 80 nauczycieli z elbląskich szkół podstawowych,
dla których zostanie zorganizowany cykl szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe.

Wesprzemy również 500 rodziców, którzy wezmą udział w zajęciach pn. „Akademia dla rodziców” – ich celem
jest wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju.

W ramach projektu do każdej szkoły zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne,
które pomogą przeprowadzić zajęcia na wysokim poziomie.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

logotypy (1)