Dyrektor szkoły:

Ewa Horbaczewska

Wicedyrektorzy szkoły:

Grażyna Szczodrowska

 

Andrzej Kamiński

 

 

36