Dyrektor szkoły:

Agnieszka Śliwińska

 

Wicedyrektor szkoły:

Grażyna Szczodrowska

 

 

 

 

36