Smiling Girl with Hands Covered in PaintPsycholog szkolny

Psychologia wyjaśnia zachowania ludzkie i można ją zastosować wszędzie tam, gdzie jest człowiek.

Psychologia to człowiek – jego emocje, umysł, marzenia, osobowość, temperament, relacje społeczne.

56Godziny pracy:

  psycholog

Karolina Barańska

 

poniedziałek

 

 

——————— 

 

wtorek

 

 

11.00 – 15.00

 

 

środa

 

 

 —————-
 

 

czwartek

 

 

8.15 – 12.15

 

 

piątek

 

 

10.00 – 12.00

 

Zapraszam serdecznie uczniów i rodziców.

Pomoc psychologiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających przede wszystkim:

-z niepełnosprawnością
-z niedostosowania społecznego
-z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
-z choroby przewlekłej
-z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
-z niepowodzeń edukacyjnych
-z zaniedbań środowiskowych
-z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego

145

Jeśli nie wiesz…

Co zrobić, aby nie stać się ofiarą w środowisku szkolnym, masz problem w domu, na podwórku, jeśli poczujesz się dręczony przez kolegę, koleżankę, jeśli ktoś Ci dokucza, jest agresywny wobec Ciebie, Jeśli chcesz porozmawiać na temat z którym się zmagasz – zapraszam 🙂

Pomoc psychologiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wpieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy dla uczniów.

Korzystanie z pomocy psychologicznej w szkole jest dobrowolne i bezpłatne.

Pomoc psychologiczna jest organizowana  i udzielana we współpracy z;
-rodzicami uczniów
-poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi
-placówkami doskonalenia nauczycieli
-innymi przedszkolami, szkołami, placówkami
-organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Pomoc psychologiczna jest udzielana z inicjatywy
-ucznia
-rodziców ucznia
-nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem

W szkole pomoc psychologiczna jest udzielana uczniom w formie:
-zajęć rozwijających uzdolnienia
-zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym
-porad i konsultacji

W szkole pomoc psychologiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

50

 

Dodaj komentarz

Matematyka

Znak_UE

Film promocyjny

Najlepsi w 9

Gazetka

Kalendarz


« wrzesień 2022 »
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22* DZIEŃ BEZ SAMOCHODU o 08:00
23* PIERWSZY DZIEŃ JESIENI o 08:00
24 25
26 27 28 29 30    

Statystyki

Odwiedziny

Wejścia|Strony |Odwiedziny

  • Dzień: 0
  • Tydzień: 0
  • Miesiąc: 0
  • Aktualnie online: 0