KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW
w Szkole Podstawowej nr 9 w Elblągu

 

KLIKNIJ
strzałka-w-dół

 

 

Klauzula informacyjna RODO