a

Innowacja
„Logika dla Smyka”

 realizowana na latach 2018 – 2021

w edukacji wczesnoszkolnej oraz oddziale przedszkolnym

Pomysł innowacji zrodził się w trakcie realizacji procesu dydaktycznego w zakresie edukacji matematycznej w klasach 0 – I.  Zauważono szczególne znaczenie pierwszych kontaktów dzieci z treściami matematycznymi, dlatego aktywizację matematyczną uczniów pragniemy osiągnąć poprzez stosowanie  odpowiednich metod oraz zabaw i gier matematycznych, rozwiązywanie łamigłówek logiczno-matematycznych.

  aaa

Głównym celem innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie aktywności twórczej, połączone  z wykorzystaniem naturalnych i stworzeniem specjalnych sytuacji matematycznych, które będą pozwalały dzieciom   chętnie podejmować i z zadowoleniem wykonywać zadania problemowe.

            Miejsce wdrażania innowacji to Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu. Do prowadzenia zajęć w ramach innowacji zostanie wykorzystana istniejąca już w szkole sala „Akademia umysłu”, „Pracowania eksperymentu i doświadczeń” oraz „Supermarket 9”.

Innowacja prowadzona będzie w klasie „0” od dnia 3 września 2018 roku do czerwca 2019, a w klasach pierwszych kontynuowana będzie do czerwca 2020 roku.

 

aa