Pedagog

51

Pedagog szkolny mgr Anita Łysik
serdecznie zaprasza RODZICÓW i UCZNIÓW
na rozmowy i konsultacje

peadgog

 

Plan pracy pedagoga i psychologa szkolnego w roku szkolnym 2020 / 2021

Pedagog i psycholog szkolny zapraszają do gabinetu 106 B

 

pedagog

 

Anita ŁYSIK

 

psycholog

 

Karolina BARAŃSKA

 

Poniedziałek

 

 

10.00-15.00

 

 

Wtorek

 

 

9.00-13.00

 

11.00-15.00

 

Środa

 

 

9.00-12.00

 

 

 

Czwartek

 

 

8.00-13.00

 

 

 

8.15-12.15

 

Piątek

 

 

8.00-11.00

 

10.00-12.00

podczas zebrań z rodzicami konsultacje również z pedagogiem


Drogi Uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

59– czujesz, że nikt Cię nie rozumie;
– nie potrafisz porozumieć się z rodzicem, nauczycielem, przyjacielem;
– masz problemy rodzinne;
– Ty i Twoja rodzina znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
– chcesz podzielić się swoją radością i sukcesem;
– chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;
– masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
– nie czujesz się bezpiecznie, jesteś w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi.

PRZYJDŹ TAKŻE Z KAŻDĄ SPRAWĄ,
Z KTÓRĄ SAM NIE POTRAFISZ SOBIE PORADZIĆ!

Drogi Rodzicu!

„Nie zmuszaj dziecka do aktywności, lecz wyzwalaj aktywność,60
Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia,
Nie żądaj, lecz przekonuj,
Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak,
aby samo wiedzieć chciało.”

Janusz Korczak

W wychowaniu dziecka ważną rolę odgrywa współpraca OBOJGA rodziców:

– OBOJE ustalajcie styl wychowania swoich dzieci pamiętając o znaczeniu rodziny dla harmonijnego i prawidłowego rozwoju dziecka;
– OBOJE bierzcie wspólną odpowiedzialność za dzieci;
– OBOJE wyznaczajcie wzorce właściwego komunikowania się;
– OBOJE dawajcie dzieciom poczucie bezpieczeństwa;
– OBOJE ustalajcie jasne reguły postępowania;
– OBOJE przedstawiajcie system wartości i norm oraz właściwe wzorce zachowań;
– OBOJE zachowujcie jednolity styl wychowania i pamiętajcie, że władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka.

RODZICU, JEŚLI MASZ PROBLEMY, Z KTÓRYMI SOBIE NIE RADZISZ
skorzystaj z pomocy pedagoga szkolnego.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się  w trudnej sytuacji życiowej.

dysleksja

35

 

Dodaj komentarz

Matematyka

Znak_UE

Film promocyjny

Najlepsi w 9

Gazetka

Kalendarz


« wrzesień 2022 »
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22* DZIEŃ BEZ SAMOCHODU o 08:00
23* PIERWSZY DZIEŃ JESIENI o 08:00
24 25
26 27 28 29 30    

Statystyki

Odwiedziny

Wejścia|Strony |Odwiedziny

  • Dzień: 0
  • Tydzień: 0
  • Miesiąc: 0
  • Aktualnie online: 0