Matematyka nabiera coraz większego znaczenia ze względu na zmiany cywilizacyjne. Jest niezbędna do funkcjonowania w otaczającym świecie.

Jako przedmiot w szkole wyposaża ona ucznia przede wszystkim w wiedzę teoretyczną. Ze względu na szkolne ograniczenia czasowe i organizacyjne, młodzi ludzie nie mają zbyt wielu okazji na praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy. Rzadko też mają możliwość wykorzystania jej w środowisku domowym. Przez to przedmiot nie może spełnić do końca swego zadania. W efekcie uczniowie mogą uznać go za niepotrzebny czy uciążliwy, mogą utracić motywację do nauki.

Innowacja matematyczna „Bez matematyki ani rusz”, została przygotowana, aby uczniowie (poprzez działania praktyczne prowadzone w szkole i poza nią) sami zauważyli jak bardzo matematyka przydatna jest w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Zaplanowane zajęcia mają także zmotywować ich do efektywniejszego zgłębiania treści przedmiotu.

W trakcie zajęć uczestnicy  będą m.in. uczyć się jak zarządzać własnym kieszonkowym, jak przygotować posiłek za określoną kwotę pieniędzy, jak szacować i mierzyć odległość w terenie, jak zaplanować wycieczkę.