W szkole propagujemy:

– zdrowy styl życia,
– właściwe nawyki żywieniowe,
– aktywne formy spędzania wolnego czasu,
– dokonywanie „zdrowych” wyborów.

Zamierzone działania realizujemy w czasie:

  1. różnorodnych imprez integrujących całą społeczność szkolną: festyny rodzinne – „Z odwagą przez życie”, „Europa na sportowo” „Zdrowo jemy i rośniemy”, „Smaki i dźwięki Europy”, „W parze z higieną”; rajdy piesze i rowerowe, wycieczki krajoznawcze, turniej „Sportowy Mikołaj Zaprasza” o zasięgu regionalnym
  2. szkoleń i spotkań z psychologami, pedagogami, lekarzami, pracownikami Sanepidu, pielęgniarką, ratownikami medycznymi, policjantami  w formie:

– warsztatów dla nauczycieli i pracowników szkoły

– warsztatów i pogadanek dla rodziców

– warsztatów i prelekcji dla całej społeczności szkolnej

– zajęć tematycznych dla uczniów

3. akcji charytatywnych dla ludzi potrzebujących pomocy

4.obozów sportowych, półkolonii i półzimowisk oraz wyjazdów na „zielone lekcje”, rajdów pieszych i rowerowych oraz wycieczek