83Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia mają na celu przywrócenie pełni sił dzieciom osłabionym poważną chorobą lub urazem. Zajęcia rewalidacyjne są przeznaczone dla uczniów, u których stwierdzone uszkodzenia utrudniają opanowanie określonych umiejętności.

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:
-maksymalne usprawnianie tych wszystkich funkcji fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,
-optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych, defektów i zniekształceń,
-kompensowanie, czyli wyrównanie przez zastępowanie,
-dynamizowanie rozwoju – stymulowanie.

-Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez p. Grażynę Filipowicz-

033