58Zajęcia wspomagające grafizm pisma.

W zajęciach wspomagających grafizm pisma uczestniczą uczniowie klas 0-III. Podczas zajęć terapeuci padagogiczni prowadzą szereg ćwiczeń grafomotorycznych oraz pracują nad tym, by uczniowie wykształcili umiejętność dbania o staranność wykonywanych prac pisemnych.

35

DLA RODZICA

Propozycja ćwiczeń dla uczniów z niską sprawnością grafomotoryczną:29

-rysowanie szlaczków literopodobnych
-pisanie pojedynczych liter na dużej kartce
-kreślenie dużych liter za pomocą szablonu
-pisanie liter w zeszycie w trzy linie, łączne
-pisanie liter
-pisanie wyrazów i zdań w zeszycie w trzy linie
-pisanie wyrazów i zdań w zeszycie w jedną linię

ale również:

-wycinanki
-malowanki
-wydzieranki
-rysowanie po śladach
-zamalowywanie dużych i małych powierzchni z zachowaniem wskazanego kierunku
-wypełnianie wnętrza figur
-rysunek na podany temat}
-odwzorowywanie
ćwiczenia napięcia mięśni
-rozplanowywanie przestrzeni przy pisaniu
-rysowaniu
-pogrubianie konturów
-rysowanie szlaczków
-rysowanie ciągów, wzorków, szlaczków obrazkowych
-modelowanie
-stemplowanie
-nawlekanie koralików, przewlekanie
-składanie papieru
-rysowanie po kropkach
-kopiowanie przez kalkę
-kreskowanie w określonym kierunku
-dopełnianie rysunków

135