samorzad_uczniowski

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DLA KLAS 0-III
W
 ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 • 15 września Międzynarodowy Dzień Kropki
 • 20 września Dzień Przedszkolaka
 • 29 września Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
 • Sprzątanie świata
 • Dzień Chłopak
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Bal Jesieni dla przedszkolaków
 • Andrzejki 0-III
 • Kreatywny piątek – Załóż apaszkę Baby Jagi – 30 listopada
 • Zajęcia plastyczne Gwiazdka z nieba”
 • Mikołajkowy zbijak
 • Kiermasz świąteczny
 • Kreatywny piątek – Zrób sobie wąsy Mikołaja – 14 grudnia
 • Akcja charytatywna WOŚP
 • Bal karnawałowy dla przedszkolaków (16.01) i naszych uczniów (18.01)
 • Dzień otwarty szkoły
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Kreatywny piątek – Załóż karnawałową maskę – 11 stycznia
 •  17 luty Dzień Kota
 • 21 Luty Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
 • Kreatywny piątek – Zrób i załóż kokardkę przyjaźni – 22 lutego
 • 12 marca Dzień Matematyki – zajęcia w działaniu na terenie szkoły
 • Dzień Kobiet
 • Turniej IV wiosenna spartakiada przedszkolaków
 • Przemarsz I dzień wiosny
 • Kreatywny piątek – Zmiana czasu czy dobrze na nas wpływa – załóż zegarek – 22 marca
 • Kiermasz Wielkanocny
 • 13 kwietnia Dzień Scrabble
 • Kreatywny piątek – Załóż szelki – 26 kwietnia
 • 4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka
 • 15 maja – Dzień Niezapominajki
 • Dzień Matki i Ojca
 • Kreatywny piątek – Załóż krawaty od taty – 24 maja
 • Festyn Rodzinny
 • Dzień dziecka
 • Kreatywny piątek – Namalują na swojej twarzy piegi – 14 czerwca
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DLA KLAS IV-VIII oraz III gim
W
 ROKU SZKOLNYM 2018/2019

clipart55

 

Wybory Rad Klasowych.

Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego.

Wybór Rady  Samorządu Uczniowskiego.

Uczestnictwo w pracy szkoły.   Kształtowanie odpowiedzialności  za podejmowane zadania. Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

Propagowanie zdrowego stylu życia oraz szacunku dla kultury i tradycji. Edukacja zdrowotna i ekologiczna.

Tworzenie ceremoniału szkolnego. Kultywowanie tradycji.

Udział w miejskich uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych i lokalnych.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Pomoc ludziom chorym, biednym, słabym, starym, cierpiącym (organizowanie akcji charytatywnych, wolontariat).

Organizacja  uroczystości i imprez  kulturalnych – integracja społeczności szkolnej,   kształtowanie postawy społecznej. Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów. Współpraca  z  Radą  Rodziców.

Działalność rozrywkowa i artystyczna:

 1. imprezy klasowe (wg planów wychowawców klas i samorządów klasowych)
 2. imprezy ogólnoszkolne
 • dyskoteki
 • Dzień Edukacji Narodowej – Nauczycielskie Oskary
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Finał WOŚP
 • Bal karnawałowy
 • Walentynki – poczta walentynkowa, konkurs literacki
 • Dzień Matematyki – czyli urodziny liczby Pi
 • Dzień Wiosny
 • Dzień Dziecka – Dzień Sportu Szkolnego                                                                                        
 • Akcje charytatywne:
 • Zbiórka odzieży i podręczników dla dzieci z rodzin ubogich.
 • Zbiórka zabawek dla świetlicy szkolnej.
 • Zbiorowe wyjścia na imprezy kulturalno – oświatowe (po uzgodnieniu z wychowawcami poszczególnych klas), projekcje filmów, spektakle.
 • Pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym.
 • Apele  porządkowe  (  wg  potrzeb )  i  podsumowujące  osiągnięcia  uczniów.

Wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji. Analiza  celów  wychowawczych  po  I  i  II  semestrze.

Plan pracy sporządzono na podstawie:

 1.            Art. 55 ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991r.
 2.           Programu wychowawczego szkoły oraz  innej dokumentacji obowiązującej w szkole.

72