Dziękujemy Radzie Rodziców za wszelką pomoc
i zaangażowanie w życie naszej społeczności szkolnej.

 

Dziękujemy za wszelką pomoc również poniższym firmom:

 

Techtrans
Meble Wójcik
Falkon
Info Elbląg
Dre
Elstar