W roku szkolnym 2018/19 kontynuowana jest realizacja 2-letniej innowacji pedagogicznej z przyrody pod tytułem. „Odkrywamy tajemnice świata przyrody”.

Cele szczegółowe programu innowacji pokrywają się z głównymi celami nauczania przyrody nakreślonymi w podstawie programowej: praktycznym wykorzystaniu wiedzy przyrodniczej, umiejętnościami prowadzenia obserwacji, doświadczeń, eksperymentów oraz rozwijaniu zaciekawienia światem przyrody. Cele główne to: rozwijanie zainteresowań uczniów różnymi naukami przyrodniczymi i kształtowanie postawy badawczej w poznawaniu przyrody.

Zajęcia prowadzone są w wymiarze 45-minutowych zajęć pozalekcyjnych 1 raz w tygodniu. Uczniowie pracują zespołowo, przez co kształtują umiejętność organizowania i kierowania pracą grupy, komunikowania się oraz współdziałania w zespole.

 Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, opartymi na praktycznym, doświadczalnym działaniu uczniów. Uczniowie realizują treści zawarte w programie innowacji  ośmiu bloków tematycznych:

  1. Poznajemy przyrodę wokół nas.
  2. Odkrywamy tajemnice materii.

III. Odkrywamy tajemnice zjawisk przyrodniczych.

  1. Odkrywamy tajemnice wody i powietrza..
  2. Odkrywamy tajemnice organizmów.
  3. Odkrywamy tajemnice wszechświata.

VII. Chronimy przyrodę wokół nas.

Ciekawa forma zajęć pozwala na kształtowanie wielu umiejętności, rozwijaniu postawy poznawczej i aktywnej postawy badawczej oraz doskonale wykorzystuje inwencję, spostrzegawczość, a przede wszystkim naturalną ciekawość świata uczniów. 

42596831_282146229060747_5032302696984477696_n 42434608_2153397768206448_7836593574480183296_n