W roku szkolnym 2014/15 w klasach czwartych rozpoczęła się realizacja 3-letniej innowacji pedagogicznej z przyrody pod tytułem „Świat przyrody wokół nas”.

Cele projektu doskonale pokrywają się z głównymi celami nauczania przyrody nakreślonymi w nowej podstawie programowej: praktycznym wykorzystaniu wiedzy przyrodniczej, umiejętnościami prowadzenia obserwacji, doświadczeń, eksperymentów oraz rozwijaniu zaciekawienia światem przyrody.

Zajęcia prowadzone są w wymiarze 1 dodatkowej godziny lekcyjnej poza obowiązkowym przydziałem godzin z przyrody. Ze względu na ich praktyczna formę, prowadzone są w grupach 12-13 osobowych. Uczniowie pracują zespołowo, przez co kształtują umiejętność organizowania i kierowania pracą grupy, komunikowania się oraz współdziałania w zespole.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, opartymi na praktycznym, doświadczalnym działaniu uczniów. Uczniowie realizują treści zawarte w programie innowacji  ośmiu bloków tematycznych:

  1. Poznajemy przyrodę wokół nas.
  2. Materia wokół nas.

III. Zjawiska przyrodnicze wokół nas.

  1. Powietrze wokół nas.
  2. Woda wokół nas.
  3. Świat organizmów wokół nas.

VII. Wszechświat wokół nas

VIII. Chronimy przyrodę wokół nas.

Ciekawa forma zajęć pozwala na kształtowanie wielu umiejętności, rozwijaniu postawy poznawczej i aktywnej postawy badawczej oraz doskonale wykorzystuje inwencję, spostrzegawczość, a przede wszystkim naturalną ciekawość świata uczniów.