Regulamin Rady Rodziców dostępny jest w poniższym linku.

regulamin Rady Rodziców

Adres mailowy do Rady Rodziców: rrodzicow.sp9@gmail.com

Nr konta na wpłaty na Radę Rodziców: 96 8309 0000 0064 5395 2000 0010  Bank Spółdzielczy w Sztumie, Oddział w Elblągu

Nr konta do wpłat na szafki: 20 8309 0000 0064 5395 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Sztumie, Oddział w Elblągu