Regulamin Rady Rodziców dostępny jest w poniższym linku.

regulamin Rady Rodziców

Adres mailowy do Rady Rodziców: rrodzicow.sp9@gmail.com