Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego,
dostępnego na stronie internetowej
www.eped.pl

Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły wydrukowany i wypełniony wniosek.

Zasady rekrutacji

Terminy rekrutacji

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

????????????????????????????????????