Czym jest projekt „Szkoła dla Innowatora”?

Pigułka wiedzy o projekcie

„Szkoła dla innowatora” to trzyletni projekt pilotażowy prowadzony przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem WIS
z Radowa Małego, Szkołą Edukacji Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności
i Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu Deloitte oraz Zwolnieni z Teorii.

Inicjatorami projektu są Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Jednym z bardzo ważnych celów projektu jest wypracowanie i przetestowanie
w mikroskali rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty oraz przygotowanie rekomendacji dla Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki
w tym zakresie.

W projekcie bierze udział 20 szkół z terenu całej Polski – w każdej z nich
pracujemy z jedną wybraną siódmą klasą oraz jej nauczycielami i dyrekcją.
Wsparcie otrzymane w projekcie pozwoli przeprowadzić z uczniami intensywny program rozwijający kompetencje proinnowacyjne. Sprawdzone rozwiązania będą stopniowo rozszerzane na kolejne klasy. Działania w szkołach będą trwały od
lutego 2020 roku do lutego 2022.

Projekt obejmuje całościowym wsparciem zarówno nauczycieli uczących w wybranej siódmej klasie jak i dyrekcję szkoły. Do działań w projekcie w pewnym zakresie zapraszamy także pozostałych członków rady pedagogicznej.

Program jest oparty na zasadzie współpracy, czyli umiejętności budowania wspólnoty i bycia jej częścią. Wiemy, że ta zasada jest jednym z kluczowych elementów każdej zmiany, w tym zmiany w szkole. To także jedna z kompetencji proinnowacyjnych. Traktujemy ją jednak szczególnie, ponieważ wszystkie inne umiejętności rozwija się właśnie na drodze współpracy.

Po więcej informacji odsyłamy na stronę projektu
https://szkoladlainnowatora.ceo.org.pl/

Po kliknięciu w kategorię Szkoła Dla Innowatora w prawym menu pojawią się artykuły związane z tym projektem opublikowane na naszej stronie.