WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

Zebrania z rodzicami: 10 września, 19 listopada, 10 grudnia (konsultacje), 14 stycznia, 24 marca, 19 maja

Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych i nagannych oraz zagrożeń brakiem klasyfikacji
na koniec pierwszego półrocza: 13 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia

Wystawienie pozostałych ocen proponowanych na koniec pierwszego półrocza: 7 stycznia

Wystawienie ocen semestralnych: 10 stycznia

Ferie zimowe: 20 stycznia – 2 lutego

Wiosenna przerwa świąteczna: 9 – 14 kwietnia

Egzamin ósmoklasisty: 16 – 18 czerwca

Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych i nagannych oraz zagrożeń brakiem klasyfikacji
na koniec roku szkolnego: 18 maja

Wystawienie pozostałych ocen proponowanych na koniec roku szkolnego: 16 czerwca

Wystawienie ocen końcoworocznych: 19 czerwca

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 26 czerwca

Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 – 3 stycznia, 29 – 30 kwietnia, 12 czerwca, 16 – 18 czerwca