WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021

Zebrania z rodzicami: 

Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych i nagannych oraz zagrożeń brakiem klasyfikacji
na koniec pierwszego półrocza: 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia

Wystawienie pozostałych ocen proponowanych na koniec pierwszego półrocza: 

Wystawienie ocen semestralnych: 

Ferie zimowe: 25 stycznia – 7 lutego

Wiosenna przerwa świąteczna: 

Egzamin ósmoklasisty: 

Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych i nagannych oraz zagrożeń brakiem klasyfikacji
na koniec roku szkolnego: 

Wystawienie pozostałych ocen proponowanych na koniec roku szkolnego: 

Wystawienie ocen końcoworocznych: 

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 25 czerwca

Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 9 – 10 listopada, 4 – 5 stycznia, 25 – 27 maja, 4 czerwca