39

Pierwszy semestr już prawie za nami. Oto najważniejsze działania, jakie wykonaliśmyw ramach prac Samorządu Uczniowskiego klas 4-6:

– przeprowadzenie wyborów do SU

– przygotowanie gabloty SU i wywieszenie harmonogramu pracy

– przeprowadzenie apelu SU, na którym zostali przedstawieni członkowie SU, nowy regulamin Szkoły, uchwalenie nowego regulaminu

– udział w akcji „Sprzątanie Świata”

– klasowe obchody Dnia Chłopaka

– obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

– pomoc w przygotowaniu apelu z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

– przygotowanie indywidualnych życzeń dla nauczycieli

– przygotowanie optymistycznych zwrotów na poprawę nastroju w jesienną szarugę

– zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej

– klasowe obchody Mikołajek

– wykonanie gazetki o tematyce świątecznej

– zorganizowanie WOŚP

– przygotowanie gabloty informacyjnej dotyczącej bezpiecznego spędzania czasu

– wytypowanie i przedstawienie RP kandydatów na „Ucznia na medal”

69