Zajęcia praktyczno – badawcze

W projekcie biorą udział uczniowie klas IV-VI pod opieką nauczyciela przyrody- Małgorzaty Zamojskiej.

08

WIZJA
pilotażowy program wdrożenia nowego przedmiotu nauczania w szkołach podstawowych ma pomóc uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej,
-ma przyczynić się do osiągania lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych (sprawdzian szóstoklasisty w SP w części matematyczno – przyrodniczej),
-spowodować w przyszłości wzrost wybieralności przedmiotów ścisłych na maturze i wzrost odsetka uczniów wybierających studia techniczne, a to pociągnie za sobą zmniejszenie deficytu specjalistów w zawodach inżynieryjnych i przyrodniczych,
-różnorodność zajęć i metod pracy spowoduje:rozwój umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych wzrost zainteresowania naukami przyrodniczymi co pozwoli uczniom na poszukiwanie nowych pomysłów na życie oraz wyszukiwanie dla siebie szans na otwartym rynku pracy.

013

012